Reklamačný / Výmenný formulár

 

Reklamačný-výmenný formulár – d-servis

 

REKLAMAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR

 

 

Meno, priezvisko, titul :                ......................................................................................................

 

Adresa bydliska:                              ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:                 ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

 

týmto vo Vašej spoločnosti Daniel Stacho - D – SERVIS, so sídlom Dechtice 65, 919 53 Dechtice, IČO: 40085856, DIČ: 1046163712,  IČ DPH: SK1046163712, Číslo živn.registra: 207-16325, okresný úrad Trnava (ďalej len "predávajúci"), reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad.

 

Číslo el. objednávky a faktúry:     ...............................................................................

 

Dátum objednania:                        ...............................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:               ...............................................................................

 

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

 

.......................................................................................................................................................

 

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

.......................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

 

.......................................................................................................................................................

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:     ............................................................................................

 

Prílohy:........................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................